Profesjonalne usługi programistyczne oraz produkty informatyczne.

Dysponujemy ponad czterdziestoosobowym zespołem programistów specjalizujących się w różnych technologiach.

Informacje o firmie
Innologic

Innologic zajmuje się dostarczaniem profesjonalnych usług programistycznych oraz sprzedażą produktów informatycznych na rynek europejski. Dysponuje ponad czterdziestoosobowym zespołem programistów specjalizujących się w różnych technologiach. Strategia firmy realizowana jest w oparciu o dwa główne profile:

 • Tworzenie dedykowanych rozwiązań na potrzeby klienta we wspieranych przez naszą firmę technologiach
 • Tworzenie oraz sprzedaż rozwiązań dla systemów z rodziny Microsoft Dynamics AX, dostosowywanie systemu do potrzeb klienta, świadczenie usług wsparcia technicznego

Lista technologii
programistycznych

Wspieranych przez naszych specjalistów obejmuje:

Microsoft Dynamics AX

Firma Innologic dysponuje zespołem programistów z ponad 15 letnim stażem w programowaniu dla systemów Microsoft Dynamics AX. Wspieramy wszystkie wydania produktów tej rodziny, poczynając od wersji 3.0, na Microsoft Dynamics D365 Financial and Operations kończąc. Posiadamy wiedzę wraz z doświadczeniem wymaganą do dostosowywania produktu do konkretnych wymagań klienta. Zakres usług w tym profilu obejmuje realizację projektów programistycznych klienta, oraz sprzedaż produktów rozszerzających zakresu funkcjonalności standardowych systemu Microsoft Dynamics AX.

Projekty
programistyczne

Lista zrealizowanych w ostatnim czasie przez nas projektów:

 • integracja z 21 zewnętrznymi systemami zrealizowanymi w różnych technologiach (AIF)
 • tworzenie lokalnych usług sieciowych pośredniczących w procesach integracyjnych (SOAP)
 • technologie : x++, .net c#
 • czas trwania: 2 lata
 • tworzenie modyfikacji dostosowujących standard systemu do wymagań narzuconych przez istniejące procesy przedsiębiorstwa (natywny x++ oraz .net)
 • integracje z zewnętrznymi systemami danych za pomocą standardu OData
 • technologie : x++, .net c#
 • czas trwania: 1 rok
 • integracja systemu Microsoft Dynamics AX z nowoczesnym w pełni zautomatyzowanym magazynem klienta
 • rozbudowa systemu w celu dostosowania do obowiązujących wymagań regionalnych
 • technologie : x++, .net c#
 • czas trwania: 3 lata
 • tworzenie narzędzi umożliwiających migrację magazynu
 • dostosowanie modułu WHS do obsługi zestawów (KITTING)
 • technologie : x++
 • czas trwania: 2 lata
 • przeprojektowywanie oraz realizacja istniejących modyfikacji pomiędzy wersjami systemu
 • modyfikacje modułu magazynowego (WHS)
 • technologie : x++, .net c#
 • czas trwania: 1 rok
 • dostosowywanie systemu do lokalnych regulacji prawnych dla poszczególnych oddziałów firmy (międzynarodowa struktura firmy)
 • technologie : x++
 • czas trwania: 3 lata
 • wsparcie dla bieżącego zapotrzebowania klienta
 • wdrożenie modułu Krajowego Rejestru Faktur (KSeF)
 • technologie : x++, .net c#

Projekt Zefir 2 – Zintegrowany System Poboru Należności Budżetu Państwa

 • projektowanie oraz implementacja wysokodostępowej platformy płatności elektronicznej
 • optymalizacja wydajności poszczególnych obszarów rozwiązania
 • technologie : x++, .net c#, T-SQL
 • czas trwania: 1 rok

Projekt Zarządzanie Finansami Miasta

 • implementacja wyspecjalizowanego interfejsu integracyjnego z systemem KIR OGNIVO
 • implementacja interfejsów integracyjnych z systemami z rodziny BIK (InfoMonitor, KRD)
 • implementacja interfejsu integracyjnego do wysyłania raportów JPK
 • technologie : x++, .net c#
 • czas trwania: 1 rok
 • rozbudowa systemu obsługi płatności bankowych online
 • optymalizacja wydajności istniejących procesów (tworzenie arkuszy finansowych)
 • technologie : x++
 • czas trwania: 6 miesięcy

Projekty
Microsoft Dynamics AX

Zajmujemy się tworzeniem produktów rozszerzających standardowe funkcjonalności systemu, bądź oferujące możliwości w nim niedostępne. Jesteśmy dostawcą rozszerzeń dostosowujących system do wymagań narzucanych przez polskie prawo.

Produkty nasze cechują się przemyślanym projektem oraz wysoką jakością wykonania, co przekłada się na konkretne korzyści wynikające z ich użytkowania. Komponentowa architektura pozwala utylizować wspólne elementy pomiędzy różne rozwiązania, a same komponenty projektowane są z myślą o funkcjonowaniu zarówno w środowisku on-premise, jak i chmurowym.

Lista aktualnie oferowanych produktów
dla systemów Microsoft Dynamics AX:

Krajowy Rejestr FakturModuł integracji z zewnętrznymi repozytoriami faktur na przykładzie Krajowego systemu e-faktur.
Usługi Danych PodstawowychZestaw rozszerzeń do systemu bazujących na dostępie do publicznych źródeł danych (Biała Lista, weryfikacja statusu VAT podatnika, informacje o podmiotach gospodarczych, informacje o instytucjach bankowych, Teryt).
E-BankingModuł umożliwiający realizację operacji bankowych online, jak również import oraz zaawansowane uzgadnianie wyciągów bankowych.
JPKModuł implementujący generowanie raportów
wg standardu Jednolitego Pliku Kontrolnego,
z możliwością wysyłki bezpośrednio z systemu.
Sales MailingWysyłka dokumentów sprzedażowych (faktura, ponaglenie, nota odsetkowa) drogą poczty elektronicznej.

Dziękujemy
wszystkim za zaufanie

Lista klientów, którzy używają produktów naszej firmy:

200+

Zrealizowanych projektów

40+

Doświadczonych specjalistów